BEZPRZEWODOWE POMIARY KONSUMENCKIE

elektryczność, gaz, woda, temperatura, wilgotność i CO2 - pomiar w czasie rzeczywistym

Energomonitor to urządzenie do pomiaru zużycia energii. Gromadzi dane z elektrometru, gazomierza, wodomierza lub termometru
co 60 sekund. Przechowuje, przetwarza i wyświetla te dane we własnej aplikacji online, dostępnej z dowolnego miejsca na świecie,
z którym połączony jest Internet.


Opracowany i wyprodukowany w CzechachUjawnia nieskuteczność

jasne informacje na temat zużycia energii


Zgodny ze wszystkimi certyfikatami operacyjnymi UEUjawnia wady urządzeń objętch monitoringiem

alarmuje, gdy zwiększa się zużycie energii

Jak monitorować fotowoltaikę
 


film i aplikacja demonstracyjna

Dane z dowolnego miejsca, z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.

 

Strażnicy automatycznie powiadomią cię o problemach lub nietypowej konsumpcji.

 

--- Aplikacja demonstracyjna ---