POMIAR ZUŻYCIA GAZU

Jednostka sterująca
Homebase

Łączy się z Internetem za pomocą kabla Ethernet i bezprzewodowo odbiera dane z zestawów pomiarowych. Musisz także kupić licencję aplikacji WWW.

Jednostka miary
UNIT Relaysense Gas

Rozszerzenie zestawu pomiarowego.
Mierzy zużycie gazu przez odczytanie impulsu wyjściowego gazomierza.

Licencja

W zasięgu 1 obiektu możliwe jest użycie 1 licencji na maksymalnie 30 punktów pomiarowych.