Audyt elektryczny


Ocenia bieżący (błędny lub poprawny) stan wykorzystania energii elektrycznej w obiekcie.
Dzięki kontroli instalacji i odbiorników w niej działających, możemy wykryć błędy i optymalnie poprawić parametry jej wykorzystania.


Audyt obejmuje:

•             Szczegółową kontrolę i analizę zużycia energii elektrycznej poprzez

monitoring instalacji i odbiorników do niej podłączonych wraz z oceną i wskazaniem błędów.

•             Profesjonalne pomiary instalacji i odbiorników

•             Doradztwo w celu podjęcia niezbędnych kroków i możliwości prowadzących

do optymalizacji i redukcji kosztów energii elektrycznej.

•             Analiza i ewentualne dostosowanie taryf rozliczeniowych.

•             Weryfikacja i dostosowanie  mocy umownej do rzeczywistego zapotrzebowania.

•             Analiza przekroczeń mocy biernej.


Usługi dodatkowe:

•             Instalacja systemów monitoringu zużycia energii elektrycznej –Systemy

odczytu zdalnego (Online)   -  www.energomonitor.pl

•             Instalacja systemów kompensacji mocy biernej.

•             Pomoc w doborze najlepszych alternatywnych źródeł energii dopasowanych

do danego obiektu.

•             Instalacja systemów zdalnego monitoringu zużycia mediów – ( Woda i Gaz) .